Cercetare

Proiect INFRAS tip AR nr. 576 Asigurarea calităţii rezultatelor încercărilor de mediu prin schemă de comparaţii interlaboratoare cu participarea activă a laboratoarelor şi utilizarea sistemului informatic – participare a 55 laboratoare pentru incercari de pH, conductivitate, cloruri, CCO-Cr, amoniu, detergenti anionici. Proiecte CEEX