Proiecte CEEX

La sfârşitul lui 2005 şi începutul lui 2006 s-a lansat licitaţia pentru proiecte CEEX – C1 şi s-au achiziţionat:

- gaz cromatograf cu spectrometru de masă (GC-MS-MS);

- gaz cromatograf cu detectori FID, ECD şi Head Space;

- absorbţie atomică cu flacără - cuptor de grafit - generator de hidruri - celulă Hg;

- analizor portabil COV;

- sistem de mineralizare cu microunde.

Aceste echipamente permit:

- prin analiza cantitativă, valorificarea sistemului complet de prelevare izocinetică a pulberilor (cf. ISO 9096:2003, EN 13284-1:2001), dioxine / furani (cf. EN 1948: 1996 părţile 1, 2, 3), HCl (cf.1911:1998 cu părţile 1, 2, 3), metale grele (cf. EN 14385:2002);

- măsurarea COV (cf. EN 13526:2001 şi EN 12619:1999).